Nå vil Minox fange CO₂

Søknaden om patent er sendt, og målet til Minox Technology AS er kunder også utenfor olje- og gassindustrien.

Av Mari Nymoen

– Det vil ta ett til to år å få svar på patentsøknaden. Forprosjektet starter likevel i høst med testkjøring av et pilotanlegg ved Universitetet Sørøst-Norge (USN) i Porsgrunn til våren. Så må det testkjøres på et større anlegg. I 2020–2021 bør vi kunne gå ut på markedet med det nye produktet for CO₂-fangst, som nå er svært aktuelt, sier teknisk sjef Tor Friis. Han har videreutviklet grunnteknologien til Minox, som Norolf Henriksen står bak. Da handlet det om å fjerne oksygen fra injeksjonsvann offshore.

– Norolf våknet aldri en dag uten å ha åtte nye ideer med seg, og som regel ble iallfall en idé skrevet ned på en serviett. Så det er viktig å finne igjen serviettene, smiler Friis.

Skip, sement og avfallsanlegg

Et anlegg som fanger CO₂ fra røykgass vil variere i størrelse etter hvor det skal brukes. Det består av blant annet rør og en boks hvor det skjer kjemiske reaksjoner. Stikkord er kjemi, mekanikk og prosess. Det kan minne om en katalysator, som på biler. Friis understreker at utvikling tar tid. Administrerende direktør, Bjørn Kristian Neumann, ønsker at Minox skal bruke 20 prosent av tiden sin på nettopp utvikling.

– Det nye produktet kan for eksempel brukes av sementindustrien, avfallsanlegg, andre industrier som slipper ut mye CO₂, skip og cruisebåter, forteller de to, og Neumann legger til:

– Vi ønsker samarbeid med kunder som går i forkant, er modige og vil satse på mer miljøvennlige løsninger. Det vil trolig bare ta to til fem år før regjeringen uansett komme med strengere krav til CO₂-fangst. Vi skulle gjerne sett at regjeringen kom med slike pålegg i dag.

Vil være med og sette fotavtrykk

I fjor fikk Minox 50 000 kroner fra Telemark fylkeskommune til et forstudie for å se på mulighetene for CO₂ fangst. Nå har de fått 200 000 kroner fra Gassnova til det videre arbeidet. Prosjektet er i samarbeid med USN, SINTEF og Frank Ellingsen i Periti.

– Vi har et sterkt lag med oss, og folk med lang erfaring, sier Friis.

– Vi stiller oss til rådighet for bedrifter som vil bli mer miljøvennlige. Vi vil være med og sette fotavtrykk i framtiden når det gjelder CO₂-fangst, sier Neumann. Alle de ansatte har vært med og utarbeidet en visjon for Minox hvor miljøsatsingen står sterkt. I fjor fikk bedriften kvalifisert et nytt produkt med Equinor (tidligere Statoil), som handlet om tørking av gass. Nå handler det om å tenke framover.

– Det nye produktet i nye markeder vil gjøre Minox mer robust. Vi skal i lang tid framover også jobbe med olje- og gassindustrien, og gjøre de miljøvennlige løsningene våre til dem enda mer miljøvennlige og økonomiske, sier Friis.

– Og det kan komme nye, geniale ting ut av ingeniører som får lov til å leke seg litt, avslutter Neumann.

 

This article was published in Telen August 23rd, 2018.

For more information about Minox Technology and CO₂ capture, please contact Tor Friis or Hans Evald Henriksen.

Published: 2018.08.23